Facebook Pixel

Även de friskaste av oss utsätts för föroreningar

Under 1990-talet ökade vår medvetenhet om nyttan av ekologisk odlad mat, matbaserade vitaminer, mineraler, rent källvatten och frisk luft. Men nu behöver vår uppmärksamhet riktas på både vad vi tar in i kroppen och vilka toxiner vi kan föra ut ur kroppen.

Toxiska kemikalier finns i överflöd i vårt vatten, vår luft och mat. Även om människokroppen är fantastisk på att filtrera ut dessa gifter behöver kroppen hjälp.

Pesticider, bekämpningsmedel, skräpmat, parfym, kosmetika, tobak och medicintillsatser är några exempel. Det är få av oss som inser att psykologiska symtom som humörsvängningar, depressioner, mental förvirring och en mängd krämpor direkt kan härledas till dessa kemiska gifter.

Även om vi befinner oss i en ren miljö så producerar våra kroppar inre gifter. Dålig kosthållning och för lite kroppsrörelser leder till en trög ämnesomsättning och kretsloppet kan försättas ur spel. Detta kan ligga till grund för många hälsoproblem.

Hjälpen till detta dilemma hittar du i naturen särskilt av två växter, Indisk Spikblad och hela växten Aloe Vera, som är de aktiva ingredienserna i reningstabletten Living Cleanse.

Living Cleanse

Living Cleanse är en enkel kroppsrening som är designad för att rena blodet och tarmen. 

© 2018 Grön Gåva Organic Viriditas AB | Tel: 0660 - 855 20 | info@grongava.se