Facebook Pixel

100% Ren bomull - Hur ren är den egentligen?

Bomull har odlats i 4 000 år. Varav de senaste 70 åren, tyvärr, med hjälp av stora mängder kemikalier och bekämpningsmedel.

Bomullsplantan utsätts för kraftig besprutning. På vissa platser besprutas plantan upp till 40 gånger per säsong. DDT och andra bekämpningsmedel som är förbjudna hos oss används. När det är dags att skörda bomullen med maskin är löven i vägen, då sprutas plantan med avlövningsmedel, liknande medel som användes under Vietnam och andra världskriget. Flera tvättsteg ingår i textilbehandlingen för att avlägsna spinnoljor, fett, varpklister mm. Tvättmedlen innehåller flera olika kemikalier.

Färgningen är det mest miljöstörande ledet i textilindustrin.
När bomullen skall färgas använder vissa länder farliga kemikalier som är förbjudna här hos oss t ex. bensidin, ett färgämne som är starkt cancerframkallande, pentaklorfenol, som används mot mögelfläckar på tyget.
Både syntetiska och växtfärger måste fixeras med medel som innehåller bly och andra tungmetaller.

Väven tvättas efter färgning, men mellan 2-50% stannar kvar på varan. Resten av kemikalierna hamnar i reningsverken och stör processen där.
För skrynkelfri behandling används t ex. formaldehyd som har cancerframkallande effekter.

Textilindustrin kommer som nummer sex bland världens mest förorenande industrier. Hundratusentals människor insjuknar och tusentals människor dör årligen p g a att de utsätts för alla dessa gifter på fälten och i fabriker. Ofta används barn i detta arbete. Man ska också veta att den här processen dödar och utarmar den viktiga jordmånen, vilket gör att jorden riskerar att bli obrukbar.
En vanlig bomullströja kan innehålla uppemot 250 olika restkemikalier. De skadliga ämnena försvinner först efter ett 10-tal tvättar.

Antal fall av sjukdomar och allergier orsakade av kläderna vi har på oss är ännu okänt, men allergier och hudbesvär ökar stadigt.

Alternativen finns, idag kan du hitta en hel del plagg i ekologisk bomull, och om du köper eller frågar efter ekologiska bomullkläder hjälper du både dig själv och de som odlar och framställer ekologisk bomull.

 

Källa:
http://www.wwf.se/wwfs-arbete/sotvatten/vattenfotavtryck/1128210-bomull-1a-sida

© 2018 Grön Gåva Organic Viriditas AB | Tel: 0660 - 855 20 | info@grongava.se