Facebook Pixel

Cordyceps, en hälsosvamp som balanserar kroppens organ, samt ying och yang

Cordyceps är en kinesisk svamp som länge har varit känd och uppskattad inom TCM. På kinesiska heter cordyceps, dong chong xia cao, och betyder "vinter insekt sommar ört".

Kort om cordyceps historia

Cordyceps är en svamp som är släkt med tryffel och växer vanligen på hög höjd i Kina, där den själv lever på en viss sorts larver. Svampen har länge varit sällsynt och en ovanlig medicinalväxt hos gemene man. Den har mer varit en “lyxprodukt” som endast få har haft råd att få tillgång till.

Nu för tiden så har man börjat odla cordyceps i stor skala och svampen har blivit en mycket vanlig produkt inom den traditionella kinesiska medicinen och som många människor idag har råd och möjlighet att ta del av.

Cordyceps har varit en av Kinas dyraste örtmediciner men nu kan man odla den under liknande förhållanden som där den växer naturligt och resultaten har varit mycket bra, med god skörd och hög kvalitet. Detta har medfört att cordyceps har blivit betydligt billigare och tillgången har blivit stor. Man har inte kunnat se någon skillnad på den odlade svampens kvalitet i jämförelse med den vilt växande, vilket ibland kan vara ett problem då man börjar odla en växt eller ört som tidigare endast växt naturligt.

Hur cordyceps började användas i mat

De mästerkockar och medicinska experter som arbetat till exempel i Kinas kejserliga hov har studerat och utarbetat tillvägagångssätt att tillaga svampen på för att den skulle bli så “kraftfull” som möjligt. Ofta tillagades den med anka på olika sätt, då denna kombination ansågs framhäva cordycepsens egenskaper till att bli en kraftfull medicin, i stil med ginseng.

Man fann också att svampen kunde kombineras med vissa örter för att förhöja dess effekt, något vissa restauranger även utanför Kina idag har kunskap om. Till exempel så sägs svampen vara bra att behandla anemi med, i kombination med kyckling eller fläsk.

Vad TCM säger om cordyceps och hälsan

Vid astma sägs svampen bli extra verksam i kombination med aprikoskärnor och om man har slem i bröstet skall den intas tillsammans med klockliljeväxten fritillaria. Har man en svag rygg ska den ges med barken från eucommia, som är ett speciellt kinesiskt träd. Vill man bota impotens så bör svampen serveras med epimedium, en blomma från Kina, som vi på svenska kallar sockblommor.

Hur man förblir vital upp i hög ålder har sedan länge fascinerat kineserna. Att vara 100 år gammal med syn, hörsel och rörlighet som en ungdom har i Kina varit synonymt med visdom, och detta förenar filosofi, medicin och hälsovård. Att få behålla en sådan vitalitet visar på en resistens mot sjukdomar och besvär. Förklaringen till hur man bibehåller ungdomens vitalitet är att man lyckats behålla optimal funktion i alla organ och körtlar. Problemet med ålderdomen är enligt TCM att organen och körtlarna får underfunktion, och när flera organ samtidigt får en underfunktion kallar kineserna detta, svaghet i njurarna, vilket ofta är de samma som ålderstecken. När njurarna är svaga är en ört som cordyceps något som kan stärka njurarna.

Balansen av ying och yang med cordyceps

Inom TCM har man fem organ som står för grundregleringen i kroppen, dessa är lever, hjärta, mjälte, lunga och njure. I dessa organ kan det uppstå underfunktioner och dessa är beroende av qi, blod, yin och yang, vilka man stärker vid sjukdom.

Det mest kraftfulla sättet att stärka organen, qi, blod, yin och yang har traditionellt varit med örtmedicin, och i det begreppet utesluts inte mineraler och animaliska produkter. Med Traditionell Kinesisk Medicin lägger man betoningen på stärkande medel som kan stimulera självläkning och stärka de “svaga länkarna” hos människan med avsikt att hon ska bli fri från alla medicinska behandlingar. Ett helt annat synsätt i jämförelse med vår västerländska medicin.

Cordyceps är en verksam traditionell kinesisk medicin som kan fylla ett behov i västvärlden som ett stärkande medel och som kan användas vid flera olika kroniska sjukdomar. Men vid många av de kroniska sjukdomar som cordyceps kan ha effekt på måste man ändå vara i kontakt med sin läkare, som vid nefrit, njurinsufficiens, hepatit och hjärtsvikt. Cordyceps har sin styrka i kroniska tillstånd och i rehabilitering. Om man redan undersökts av läkare och känner att man vill pröva cordyceps så är den relativt biverkningsfri.

Positiva hälsoeffekter av cordyceps

Den viktigaste egenskapen hos Cordyceps är att den stärker både lungorna och njurarnas både yin och yang, vilket är mycket positivt och viktigt för kroppens alla organ enligt TCM. Cordyceps är den främsta yangstärkande örten som vi har tillgång till här i västvärlden, här är en punktlista på hus cordyceps kan hjälpa - ENLIGT DEN TRADITIONELLA KINESKSA MEDICINEN.

 • Kronisk trötthet, enligt TCM så är lungan en av de fem organen som “styr” kroppen, den styr över energi och luft och syret spelar då en mycket stor roll. Eftersom Cordyceps stärker lungan så hjälper den till bättre syreupptag och användning av syret och det leder till mindre trötthet.cordyceps hjälper även mot trötthet som kan uppstå efter ett fästingbett med Borrelia som följd.
 • Astma, då Cordyceps har en bronkvidgande effekt, och minskar den trånghet i luftrören som astma innebär. Stärker även njurarna som anses vara viktiga för en fungerande andning.
 • Impotens, testiklarna benämns som de små njurarna inom TCM och den sexuella lusten och den reproduktiva förmågan återges främst till njurarna. Cordyceps används vid impotens och låg sexuell lust. Studier har visat på ökat spermieantal och sexlust efter användning av cordyceps.
 • Anemi, man har länge inom TCM förklarat att njurarna försörjer skelett och märg, samt att njurarna är viktiga vid bildningen av blod. Vilket även västerländsk medicin idag vet. Cordyceps “stärker märgen” och man har använt svampen i behandling av anemi, ibland i kombination med andra örter. Den kan användas i behandling av anemi på grund av njurinsufficiens. Inom västerländsk medicin vet man att nedsatt njurfunktion kan minska insöndringen av erytropoetin, som är ett hormon som ökar produktionen av röda blodkroppar i benmärgen. Detta kan vara en förklaring till varför Cordyceps kan öka uthålligheten, den aeroba kapaciteten, speciellt hos idrottsmän.
 • Minskar oxidativ stress genom eliminering av fria radikaler och man får ett förhöjt ATP, vilket är cellens energi, men även en effektivare syreanvändning, vilket ökar den aeroba kapaciteten. Detta förklarar varför Cordyceps har blivit ett populärt kosttillskott hos idrottare.
 • Stärker immunförsvaret genom ökad fagocytos, en ökad aktivitet hos makrofager och B-lymfocyter, samt en normalisering av antikroppar som IgM och IgG. Man har i studier sett att cordyceps har effekt och kan stärka ett immunsystem som är nedsatt medan effekten på ett normalt immunsystem är liten.
 • Kolesterolnormaliserande genom att cordyceps minskar oxidationen av fetter i kroppen.
 • Förbättrad njurfunktion vid tillstånd som kronisk nefrit (njurinflammation) och vid njurinsufficiens.
 • Avgiftande effekt, genom att cordyceps hjälper både njurarna och levern att metabolisera och utsöndra toxiska ämnen.
 • Stimulerar en god hörsel och kan hjälpa mot tinnitus om problemen beror på vätska i mellanörat, men inte om orsaken ligger i hörselnerven. Inom TCM säger man att "njurarna öppnas i öronen" vilket innebär att njurarna försörjer hörseln.
 • Cordyceps kan ge en större tålighet mot kyla och därmed bidra till att man fryser mindre. Inom TCM så förklarar man att kroppen måste ha en reglerad temperatur för att inte sjukdomar ska uppstå. Det måste vara balans mellan värme som är yang och kyla som är yin och det är njurarna som står för denna reglering. Vid yangbrist kan man bli frusen och förutom det otrevliga med att frysa så kan detta lättare leda till problem som förkylningar och ledbesvär. Eftersom cordyceps stärker njurarnas yang så kan motståndskraften mot kyla förbättras.
 • Cordyceps har i studier visat sig minska lungödem, hjärtinsufficiens och arytmier.
 • Kan förbättra kroniska leversjukdomar som hepatit

Biverkningar

Biverkningar av Cordyceps är inte vanliga, men kan i sällsynta fall visa sig som:

 • Överkänslighet
 • Diarré
 • Illamående
 • Muntorrhet

Ej för gravida och vissa sjukdomar

Cordyceps bör inte användas av gravida och ammande kvinnor.

Bör användas med försiktighet av individer med autoimmuna sjukdomar som MS, SLE och reumatoid artrit då cordyceps stimulerar immunsystemet och kan ge en försämring av sjukdomen. Rekommendationen är då att ta cordyceps efter läkares godkännande.

Dosering och användning

Inom kinesisk örtmedicin så beskriver man örter och mat med någon av de 5 smakerna. cordyceps beskrivs som söt och ibland även lite kryddig. I Kina anser man att födoämnen och örter ger olika temperatureffekter, och cordyceps ger en neutral eller varm effekt.

Då pulvret har bäst verkan vid uppvärmning så kan du blanda Cordycepspulver i ditt te, som då smakar lite sött, lite kryddigt och gott, även om smaken kan upplevas lite märklig i början innan man vänjer sig.

Du kan också blanda 0,5-1 tsk dagligen med vatten, yoghurt, juice, smoothie eller tillsammans med proteinpulver i din shake.

© 2018 Grön Gåva Organic Viriditas AB | Tel: 0660 - 855 20 | info@grongava.se