Facebook Pixel

Ginkgo biloba, ett blad med lång historia

Ginkgo biloba är ett unikt lövfällande träd med solfjäderformade blad som växer fram för allt i Kina och har länge varit en del av den traditionella kinesiska medicinen, där bladen har använts till olika hälsoproblem och sjukdomar. Trädets mest kända egenskap inom TCM-medicinen är dess positiva inverkan på blodcirkulationen och har därför länge använts till de åkommor som härrör därifrån.

Trädet kan bli trettio meter högt och kallas även för Kinesiskt tempelträd. Ginkgon är ett av världens äldsta träd och är mycket långlivat, man tror att vissa träd är så gamla som 1500 år och de har funnits här på jorden i 200 miljoner år. Det är idag det enda trädet i sitt slag och det finns inte längre några släktingar till Ginkgon.

Namnet Ginkgo betyder silveraprikos på kinesiska och har en stor roll inom Buddhismen och odlas därför även i Korea och Japan, där också dess frön avnjuts som efterrätt. Trädet kan under gynnsamma förhållanden även växa i Sverige och är också populärt som Bonsaiträd på grund av att de kan överleva i miniatyrformat under mycket lång tid.

Ginko ger en helhet

De terapeutiska effekter man ser hos ginkgons blad kan inte tillskrivas något enskilt ämne i bladet, utan är ett resultat och samspel mellan flera olika ämnen och aktiva substanser. De mest kända är ginkgoloider som minskar risken för inflammation i kroppen, bilobaloider som verkar minska inflammation, och även flera olika flavonoider / antioxidanter som hjälper till att skydda kroppens celler från oxidativ stress

Ginkgo biloba verkar inte förebyggande utan sägs ha effekt på redan uppkomna symtom, vilket kan vara ett stöd efter att läkare konstaterat att symtomen inte beror på svår sjukdom.

Ginkgo bilobas positiva hälsoegenskaper

Forskning visar att extrakt från Ginkgos blad kan vidga blodkärlen i kroppen och öka blodgenomströmningen både i hjärnan och i perifera blodkärl ute i kroppen. Några fördelar som kan uppstå:

  • Trötthet, när hjärnan får en bättre genomblödning och blir bättre syresatt kan symtom som trötthet minska.
  • Astma, har enligt den traditionella kinesiska medicinen behandlats framgångsrikt med Ginkgo. Det är den antiinflammatoriska effekten som ger förbättring i luftvägarnas slemhinnor genom att Ginkgo hämmar det inflammatoriska protein som är upphov till astman.
  • Yrsel, med en bättre syresättning och ett bättre blodflöde i och till hjärnan kan ginkgo ha en positiv inverkan på vissa sorters yrsel.
  • Koncentrationssvårigheter, beroende på vad svårigheterna beror på så kan Gingko underlätta koncentrationen genom ökad genomblödning och syresättning till hjärnan.

De här besvären kan bero på dålig blodcirkulation, vilket i sin tur kan bero på förkalkning i de små blodkärl som försörjer hjärnan och andra delar av kroppen.

Ginkgo biloba förbättrar blodcirkulationen och kan därför ha effekt på dessa åkommor. Ginkgon har också antiinflammatoriska egenskaper som verkar kunna minska effekterna av PAF, en aktivator i kroppen som bidrar till inflammationer.

 

Kort om biverkningar

Biverkningar kan förekomma i sällsynta fall, som huvudvärk, illamående, magbesvär och allergiska reaktioner. En lägre doseringen för början rekommenderas om man är känslig.

 

Ha en viss försiktighet

Eftersom ginkgo biloba kan öka kroppens blödningsbenägenhet bör man tala med sin läkare innan man påbörjar med ginkgo om man tar blodförtunnande medicin som Waran eller annan form av blodförtunnande läkemedel.

Skall du genomgå en operation så bör du innan operationen tala om för din läkare att du brukar gingko och göra ett uppehåll på 14 dagar innan planerad operation.

Försiktighet med ginkgo bör även iakttas hos epileptiker, då det finns indikationer på en ökad risk för epileptiska anfall vid samtidigt intag av Ginkgo Biloba och läkemedel mot epilepsi.

 

Dosering och användning

Av vårt ekologiska gingko bilboa lövpulver från Spireco blandar man 1 tesked pulver i vatten, juice eller smoothie och dricker, två till tre gånger per dag. Har du tidigare haft kontakt med en läkare gällande kärl- och blodcirkulation kan det vara bra att konsultera igen om du känner dig osäker.

© 2018 Grön Gåva Organic Viriditas AB | Tel: 0660 - 855 20 | info@grongava.se