Facebook Pixel

Neem pulver, hälsa från trädet som är en vän och beskyddare

Neem eller Nimtree är ett träd inom mahogny-familjen som växer framförallt i Indien, Nepal, Pakistan, Bangladesh, och på Sri Lanka.

Neem är ett snabbväxande träd som kan växa sig 15-20 meter högt och ibland högre. Bladen är vintergröna, men vid torka så tappar trädet nästan alla sina blad.

Trädet är giftigt för många olika insekter och dessa gifter verkar även på mikroorganismer som kan kunna skada trädet. Trädets ämnessammansättning är däremot mindre farligt för människan och används i Indien medicinskt inom begränsade perioder.

Neem har enligt den ayurvediska medicinen medicinska egenskaper där både löven, grenarna, barken, blommorna, fröerna och fröoljan har sin givna plats och har använts mot många olika sjukdomar och åkommor.

Egenskaperna har länge varit känt i ayurvedisk medicin, där modern forskning har bekräftat den traditionella användningen av neemträd i folkmedicin och idag har forskare isolerat mer än 140 ämnen från neemträdet som utvärderas för läkande nytta.

Neem som pulver tillverkas genom att torka och mala bladen från neemträdet.


Hela trädet används inom Ayurvedan

Neem har många egenskaper och användningsområden har gett växten ett rykte som vän och beskyddare i indiska byar och där varje del av neemträdet har sina fördelar.

Frukten från trädet har använts i Indien till att läka hemorrojder, inälvsmask, urinvägssjukdomar, diabetes, sår och spetälska.

Bladen från neemträdet som används på liknande sätt som frukten, men även för sjukdomar i ögonen, hjärtat och kärl ingår, likaså åkommor i magen.

Blomman har använts för att minska galla och slem i luftvägarna.

Trädets kvistar nyttjats för hosta och astma. Fröet och neem olja till spetälska och parasitsjukdomar i mag tarmkanalen. Den går också att användas direkt på huden mot huvudlöss, olika hudsjukdomar, som myggmedel och till att läka sår.


Positiva hälsoeffekter

 • Forskning tyder på att munsköljning med neem under två veckor kan minska plackbildning på tänderna och tandköttsinflammation.
 • Ett extrakt med olja och neem på huden kan verka bortstötande på insekter som mygg och flugor.
 • Sår i magsäck och tarm kan kureras med neem två gånger dagligen under några veckor.
 • Kan minska symtom på psoriasis.
 • Lugnar en orolig mage.
 • Mot parasiter i mag tarmkanalen.
 • Mot huvudlöss.
 • Lindrar olika hudsjukdomar.
 • Positiv effekt på hjärt och kärlsjukdomar.
 • Minskar blodsockret vid diabetes.

Biverkningar

Neem ska tas i mindre doser under en begränsad period. I stora doser eller under längre tid så finns det en risk för njur och leverskador.

Det finns undantag då neem ej ska brukas, i övrigt är det biverkningsfritt när man äter det under en begränsad period, upp till 10 veckor, eller när det appliceras på huden upp till två veckor.

Då neem inte ska användas eller med måtta

 • Barn ska inte använda neem då allvarliga biverkningar hos små barn har rapporterats, som kräkningar, kramper, dåsighet, koma och död.
 • Ej inför graviditet, vid graviditet eller amning. Det finns vissa belägg för att neem kan minska förmågan att sätta barn till världen, för både kvinnor och män. Det kan orsaka missfall. Under amning bör man undvika neem, det inte finns tillräckligt med fakta om hur det kan påverka barnet genom bröstmjölken.
 • Vid nedsatt lever eller njurfunktion bör neem intas med försiktighet.
 • Vid autoimmuna sjukdomar såsom MS, SLE och RA kan neem förvärra symtom från sjukdomen då det kan påverka immunsystemet att bli mera aktivt.
 • Har du diabetes bör du undersöka ditt blodsocker noggrant vid intag. Det finns rapporter på att neem kan sänka blodsockret i kombination med läkemedel mot diabetes.

Dosering och användning

Rekommenderad dos är 1 tsk om dagen vid invärtes bruk, blandat med vatten eller honung. Gärna fördelat på morgon och kväll.

© 2018 Grön Gåva Organic Viriditas AB | Tel: 0660 - 855 20 | info@grongava.se