Facebook Pixel

Bekämpningsmedel kvar i importerad frukt

Bekämpningsmedel i frukt och grönt är väldigt vanligt, särskilt i produkter importerade från länder utanför Europa. Citrusfrukter och vindruvor innehåller nästan alltid bekämpningsmedelsrester, men för det mesta under gränsvärdena. Den som äter tropiska frukter, t.ex. passionsfrukt eller asiatiska grönsaker från Thailand löper störst risk att få i sig höga halter av bekämpningsmedel. Topplistan för fruktpartier som stoppades för försäljning under 2003 ser ut så här:

  • Passionsfrukt från Kenya, 7 partier
  • Sallad från Spanien, 4 partier
  • Sharonfrukt från Israel, 3 partier

Livsmedelverkets stickprovskontroll 2003 omfattade 95 partier av färsk frukt och grönsaker. Av dessa fick 23 (42,3 ton) inte saluföras, då de innehöll bekämpningsmedelsrester över gränsvärdena. Den som vill minimera risken att få i sig bekämpningsmedel bör äta ekologisk frukt eller grönt. Varken de svenska eller importerade ekologiska produkterna som kontrollerades innehöll några bekämpningsmedelsrester alls. Under år 2003 analyserades i Livsmedelsverkets stickprovskontroll 2352 prov. Frukter, grönsaker, spannmål och spannmålsprodukter kontrollerades i både färsk, fryst och bearbetad form, och rester av 238 olika bekämpningsmedel upptäcktes.

Gränsvärdena överskreds i 118 prov (5%). Färska eller frysta frukter och grönsaker innehöll rester i 53% av de 1794 undersökta proven.

Källa: ICA Kuriren av Anette Sievers samt Livsmedelsverkets rapport bekämpningsmedelsrester i vegetabilier 2003.

© 2018 Grön Gåva Organic Viriditas AB | Tel: 0660 - 855 20 | info@grongava.se