Facebook Pixel

Den hälsosamma dinkeln

”Dinkeln är det bästa sädeskornet, den verkar värmande och är fettrik, den är högvärdig och mildare än alla andra sädesarter. Den som äter dinkel bildar bra muskelkött. Dinkeln befrämjar rätt blodbildning, ger ett glatt sinnelag och gladlynthetens gåva. I vilken form man än tillreder och äter dinkeln, som bröd eller kokt är dinkeln bra ljuvlig och lättsmält.”

Detta skrev den medicinskt kunniga abedissan Hildegard av Bingen på 1100-talet och förordar dinkeln som ett av de viktigaste livsmedlen. Dinkel eller spelt är en ursädesart, den är inget vete utan ett återupptäckt ursädeskorn som till skillnad från vetet bevarat alla sina naturliga egenskaper.

Näringsinnehållet i dinkel är så komplett att det anses kunna utjämna hälsoskador orsakade av felaktig kost. Dinkeln har ett högt innehåll av essentiella aminosyror och även goda halter av mineraler spårämnen och vitaminer. Den har ett högt proteininnehåll samt höga halter av fosfor, kalium, kisel, magnesium och vitaminerna B1, B2, B3. Dinkeln innehåller även viktiga ämnen för kroppens immunförsvar och är mer än ett livsmedel med optimala kvaliteer, den är även en läkande föda. Att äta dinkel är en investering i din kropp.

Dinkeln finns bland annat som fullkornsmjöl, siktat mjöl, helkorn, mannagryn, grötflingor, kli, puffar, flakes, hårdbröd, pasta, kex, och kakor.

© 2018 Grön Gåva Organic Viriditas AB | Tel: 0660 - 855 20 | info@grongava.se