Facebook Pixel

För bättre miljö - Byt potatis

Rester av bekämpningsmedel hittas allt oftare i naturen och i den mat vi äter.

Potatis till exempel, är en av de mest kemikalieintensiva grödorna i svenskt jordbruk. Potatissorterna King Edward och Bintje är båda väldigt känsliga för bladmögel, dessa sorter besprutas ungefär var sjunde dag under odlingssäsongen, (8-14 gånger beroende på förutsättningar, under en odlingssäsong).

Genom att välja nya potatissorter i våra butiker kan vi hjälpa till att minska användningen av bekämpningsmedel, Matilda, Ovatio och Apell är exempel på sorter som klarar sig med hälften så många besprutningar.

Det bästa är naturligtvis att välja Kravmärkt potatis, då slipper man helt den kemiska bekämpningen. Vår natur, våra växter och djur hotas ju också av användningen av kemiska bekämpningsmedel.

Värna om miljön och din kropp. Kanske väljer du en ny sorts potatis nästa gång du handlar, eller varför inte ekologiskt odlad.

© 2018 Grön Gåva Organic Viriditas AB | Tel: 0660 - 855 20 | info@grongava.se