Facebook Pixel

Frätskador av läsk

Konsumtionen av läskedrycker har sedan 1980 ökat från 30 liter per person och år till 94 liter per person och år. Exakt hur mycket läsk barnen konsumerar vet man inte men man vet att en persons matvanor grundläggs tidigt. Ettåringar till exempel, tar ofta del av den övriga familjens konsumtion.

Samtidigt som läskedryckskonsumtionen ökar har barnfetman också ökat oroande mycket, i vissa delar av Sverige är 25 % av barnen överviktiga. Överviktiga barn får svårt att röra sig, blir trötta och kan utveckla sjukdomar som är kopplade till övervikten bland annat diabetes.

Under 1980- talet insjuknade 400 barn per år upp till 15 års ålder i typ 1- diabetes. År 2000 insjuknade nästan 600 barn, det är en skrämmande ökning. Fetman leder inte bara till barndiabetes utan också till en betydligt sämre tandhälsa.

Mellan 10-40 % av barnen får svårlagade frätskador på tänderna. Det som skadar tänderna är den syra som finns i dryckerna till exempel fosforsyra och citronsyra. En minskad konsumtion av godis och läsk skulle rädda många barn från onödigt lidande.

Läskautomater förekommer på många platser och även i skolor, att tillåta försäljning av läsk och godis i skolan innebär klara signaler att detta accepteras av oss vuxna. Förbjud läsk och godisförsäljning i skolorna, detta skulle innebära mindre skador på tänderna men också bättre näringsintag och bättre allmän hälsa.


Källa: Roland Svenssons artikel i DN 2004-05-28.

© 2018 Grön Gåva Organic Viriditas AB | Tel: 0660 - 855 20 | info@grongava.se